Om oss

CityCharge skapades för att hantera den ständigt ökande efterfrågan på säker och intelligent laddningsinfrastruktur. Dessutom tar produkten ställning mot det ständigt ökande kaoset på offentliga platser.

Fram till 2030 behöver ytterligare 1,7 miljoner laddstolpar placeras ut. Det är så många som 600 per dag!

CityCharge utvecklades i samarbete med ett antal ledande företag som är verksamma på offentliga platser, och bygger på Nedals patenterade lyktstolpe – en mycket säker aluminiumkonstruktion som är den föredragna lösningen på offentliga platser.

CityCharge är en lågprofilerad laddningslösning för offentliga platser i Smart Cities.

Förklaring av CityCharge

Offentligt kaos

Smart City börjar här

En framtidssäkrad lyktstolpe

I framtiden kommer traditionella lyktstolpar att ersättas av multifunktionella lyktstolpar med en laddningsstation och andra tillämpningar som t.ex. integrerad mät- och styrteknik, CCTV och 5G.

Lugn och ro på offentliga platser garanteras och gatorna blir helt framtidssäkrade. Operatörerna av laddstolparna tar fullt ansvar för de relaterade kostnaderna, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för ägarna.

Ladda din stad

Tjänster

Skanna och ladda

CityCharge via QR

Det är enkelt att starta laddningsprocessen och alla vanliga laddkort kan användas, liksom alternativa och framtidssäkra metoder. Användare som inte har ett laddkort, t.ex. utländska besökare, kan starta laddningsprocessen med hjälp av en QR-kod i appen för laddningsstolparna och betala med sitt bankkonto.

Kommuner

Ekonomiska fördelar

Konceptet Smart City Nederland från BNG bank & Primevest Capital Partners erbjuder kommunerna en smart och bekymmersfri lösning. www.smartcitynederland.com

Plug & Charge

Självständig hantering

CityCharge är en plug and play-/laddningslösning. Operatören Dutch Charge ansvarar för förvaltning och underhåll, medan betalningarna för laddning sker via Dutch Charges backoffice.

Halvoffentlig

Lösningen

För parkeringsplatser, hotell, köpcentra, kontorsbyggnader och renoverade anläggningar.

Smart City

Framtidens gatubild

Den traditionella gatubilden kommer att ändras mycket under det kommande decenniet och kommer att domineras av elbilar som är beroende av att laddningsstationer finns längs gatorna. CityCharge erbjuder ett smart, säkert och billigt sätt att göra just detta.

Smart City

Smart City Nederland är ett gemensamt projekt som bl.a. Primevest Capital Partners och BNG Bank N.V. deltar i. Det syftar till att hjälpa kommuner att finansiera och förnya sin infrastruktur för offentlig belysning och därigenom öka dess hållbarhet. CityCharge passar perfekt för detta initiativ.

Galleri

Kontakt

Telefonnummer till CityCharge

085-0716620

E-post

Plats

Skoon 74, 1511 HV Oostzaan